Firma Kataloğu

Kataloğumuzu indirin

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

 

 

TETAŞ A.Ş.(“Şirket”) müşterilerine ait kişisel verileri Outlook sistemi üzerinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatına uygun bir şekilde işlemektedir.

Bu kapsamda işlenmiş olan kişisel veriler Şirketin ticari faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, iş planlamasının yapılması, stratejinin belirlenmesi, sözleşmenin kaliteli bir şekilde ifası amacıyla tedarikçilere, hissedarlarına, alt yüklenicilere, danışman firmalara, çözüm ortaklarına, hukuk bürolarına ve bağımsız denetim firmalarına aktarılabilmektedir.

Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler Outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı kanunun 5/2-f veya 5/2-c maddelerindeki istisnalar kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu TETAŞ A.Ş.’e iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

TETAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır © 2021

Web Tasarım ARA